Vì sao lại có tên Ecorio mà không phải tên khác? Dự án Ecorio Đà Nẵng do ai đầu tư? Dự án này do có từ khi nào? tiến độ hiện nay ra sao? Xung quanh Ecorio Đà Nẵng có những gì nổi bật? Khu đô thị Ecorio hướng đến đối tượng nào? Có...