Tổng quan đường Hàm Trung 5 Vị trí: Đường Hàm Trung 5 thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Con đường được bắt đầu từ điểm vuông góc với đường Trần Tấn và kết thúc ở điểm vuông góc với đường Võ Duy Dương. Với tổng...
Tổng quan về đường Nguyễn Hàng Chi Vị trí: Đường Nguyễn Hàng Chi thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Con đường được bắt đầu từ điểm vuông góc với đường lớn Nguyễn Lương Bằng kéo dài tới điểm vuông góc đường Trương Văn Lĩnh là...
Tổng quan về đường hàm Trung 7 Vị trí: Đường Hàm Trung 7 thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Con đường có tổng chiều dài khoảng 220m , được bắt đầu từ điểm vuông góc với đường Hàm Trung 5 và chạy tới điểm vuông...
Tổng quan đường Hàm Trung 6 Vị trí: Đường Hàm Trung 6 thuộc Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Con đường có tổng chiều dài là rất ngắn chỉ khoảng 150m, được bắt đầu từ điểm vuông góc với đường Hàm Trung 5 tới điểm vuông góc...
Tổng quan về đường Hàm Trung 4 Vị trí: Đường Hàm Trung 4 thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.Con đường được bắt đầu từ điểm vuông góc với đường Trần Tấn và kết thúc tại điểm vuông góc với đường Võ Duy Dương, tổng chiều...
Tổng quan đường Hàm Trung 3 Vị trí: Dường Hàm Trung 3 thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Con đường được băt đầu từ điểm vuông góc với đường Lê Tự Thống Nhất và kết thúc tại điểm vuông góc với đường Trương Văn Lĩnh....
Tổng quát đất đường Bàu Mạc 2. Vị trí: Đường Bàu Mạc 2 thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.Điểm bắt đầu của con đường này là ở góc vuông đường lớn Nguyễn Chánh, tới điểm kết thúc ở góc vuông đường Phan Văn Trường. Con...
Tổng quát đất đường Bàu Mạc 3. Vị trí: Đường Bàu Mạc 3 thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.Điểm bắt đầu của con đường này là ở góc vuông đường lớn Nguyễn Chánh, tới điểm kết thúc ở góc vuông đường Phan Văn Trường. Con...
Tổng quát thông tin về khu vực đường Bàu Mạc 4 Vị trí: Đường Bàu Mạc 4 thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Con đường này khá là ngắn, chiều dài khoảng 215m, đường rộng 5m5 và đường này đã được trải thảm nhựa. Vỉa...
Tổng quan về đất tại đường Bàu Mạc 5 Vị trí: Đường Bàu Mạc 5 thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Con đường được bắt đầu từ điểm vuông góc của đường Nguyễn Chánh chạy tới điểm vuông góc đường Phan Văn Trường, có tổng...